Polityka prywatności

Pojęcia

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która wysyła zapytanie o ofertę, korzysta z formularzy kontaktowych.

Administrator – Administratorem danych jest GEOCAD Sp. z o.o., ul. Okoliczna 4, 01-359 Warszawa, NIP: 5223190098, Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Serwis – strona internetowa pod adresem www.geocad.waw.pl za pośrednictwem której Użytkownik może zapoznać się z ofertą firmy i zapytać o usługę.

Usługi – rodzaje usług w Serwisie.

Formularz interaktywny – formularz znajdujący się w Serwisie, będący formą kontaktu z Administratorem, wymaga podania : imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Postanowienia ogólne

 1. W związku z prowadzeniem Serwisu, GEOCAD Sp. z o.o. jest posiadaczem informacji o Użytkownikach Serwisu pochodzących z Formularzy interaktywnych zamieszczonych w Serwisie, które są podawane przez Użytkowników dobrowolnie.
 1. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych danych statystycznych służących analityce charakterystyki odsłon dokonywanych przez Użytkowników Serwisu.
 1. Dane o Użytkownikach Serwisu są wykorzystywane w następujących celach:
 • świadczenia usług związanych z działalnością;
 • przekazywania informacji o najnowszych elementach oferty, usługach;
 • prowadzenia rekrutacji przez GEOCAD Sp. z o.o.;
 • tworzenia i wysyłania ofert handlowych (w przypadku skorzystania z Formularza interaktywnego „kontakt” wyrażającą taką chęć przez Użytkownika);

Administrator Danych

 1. Administrator przetwarza dane osób korzystających z Formularzy interaktywnych znajdujących się w Serwisie. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe firmie GEOCAD Sp. z o.o., co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych GEOCAD Sp. z o.o. wydawcy Serwisu www.geocad.waw.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji  Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@geocad.waw.pl.
 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje.

Pliki Cookies

 1. Serwis internetowy www.geocad.waw.pl korzysta z plików “cookies”. “Cookie” tzn. niewielki plik tekstowy wysyłany przez Serwis do urządzenia Użytkownika, przykładowo służący do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej.
 1. W każdej przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących “cookies”, czyli ustalenia czy mają być one odbierane czy nie, jak również sposób ich usuwania. Brak takiej zmiany oznacza akceptację Użytkownika dla używanych przez serwis www.geocad.waw.pl plików “cookies”.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z Serwisu oraz ochrony prywatności prosimy przesyłać bezpośrednio na adres biuro@geocad.waw.pl
 1. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania prośby Użytkownika.