_skanowanie 3d
i fotogrametria.

Skanowanie 3D = milion w sekundę

Skanowanie laserowe jest szybką i nieinwazyjną metodą redukującą do minimum możliwość błędów pomiarowych. FARO Focus S150 może zarejestrować nawet 1 000 000 punktów na sekundę. Dokładność pomiaru to 2 mm na odległość 10 m, a efektywny zasięg skanowania to 150 m. Pozyskaną chmurę punktów na życzenie klienta przekształcamy w modele w środowisku REVIT i CAD. Skanowanie 3D to nie tylko architektura i budownictwo, ale także digitalizacja stanowisk archeologicznych, inżynieria odwrotna czy cyfrowa fabryka.

Fotogrametria, czyli pomiar z piksela

Fotogrametria to popularna metoda pomiarowa. Odwzorowanie powierzchni i pomiary dokonywane są na podstawie zdjęć. Podczas nalotu fotogrametrycznego dronem DJI Phantom 4 RTK przechwytujemy setki nakładających się na siebie obrazów, których piksele przetwarzamy na chmurę punktów mających określone współrzędne. Pozwala nam to m.in. obliczać objętości mas ziemnych i opracowywać numeryczne modele terenu.

Przyszłość należy do BIM

Model BIM przedstawia fizyczne i funkcjonalne cechy obiektu stając się wizualnym narzędziem komunikacji wspólnym dla wszystkich interesariuszy. To coś więcej niż 3D. Projektanci, architekci i inżynierowie współpracując na jednym modelu testują szeroki wpływ różnych rozwiązań (użycie różnych materiałów, rozmieszczenie elementów, przebieg instalacji) na funkcjonowanie budynku. Przy opracowaniu modeli BIM korzystamy ze środowiska renomowanej firmy Autodesk Revit, które zapewnia kompatybilność z wieloma programami branżowymi.

Skanowanie 3D = milion w sekundę

Skanowanie laserowe jest szybką i nieinwazyjną metodą redukującą do minimum możliwość błędów pomiarowych. FARO Focus S150 może zarejestrować nawet 1 000 000 punktów na sekundę. Dokładność pomiaru to 2 mm na odległość 10 m, a efektywny zasięg skanowania to 150 m. Pozyskaną chmurę punktów na życzenie klienta przekształcamy w modele w środowisku REVIT i CAD. Skanowanie 3D to nie tylko architektura i budownictwo, ale także digitalizacja stanowisk archeologicznych, inżynieria odwrotna czy cyfrowa fabryka.

Fotogrametria, czyli pomiar z piksela

Fotogrametria to popularna metoda pomiarowa. Odwzorowanie powierzchni i pomiary dokonywane są na podstawie zdjęć. Podczas nalotu fotogrametrycznego dronem DJI Phantom 4 RTK przechwytujemy setki nakładających się na siebie obrazów, których piksele przetwarzamy na chmurę punktów mających określone współrzędne. Pozwala nam to m.in. obliczać objętości mas ziemnych i opracowywać numeryczne modele terenu.

Przyszłość należy do BIM

Model BIM przedstawia fizyczne i funkcjonalne cechy obiektu stając się wizualnym narzędziem komunikacji wspólnym dla wszystkich interesariuszy. To coś więcej niż 3D. Projektanci, architekci i inżynierowie współpracując na jednym modelu testują szeroki wpływ różnych rozwiązań (użycie różnych materiałów, rozmieszczenie elementów, przebieg instalacji) na funkcjonowanie budynku. Przy opracowaniu modeli BIM korzystamy ze środowiska renomowanej firmy Autodesk Revit, które zapewnia kompatybilność z wieloma programami branżowymi.

_najwyższej
  jakości
produkty.


SKANOWANIE 3D I FOTOGRAMETRIA

Chmury punktów

Chmura punktów to zbiór punktów umieszczonych w trójwymiarowym układzie współrzędnych i tworzących niezwykle precyzyjną reprezentację obiektu w świecie cyfrowym. Jej gęstość jest wynikiem ustaleń z Klientem, co do wymaganej dokładności. Dostarczymy Państwu chmury w formatach .RCS .RCP .E57.

SKANOWANIE 3D I FOTOGRAMETRIA

Modele MESH

Model MESH tworzymy w oparciu o chmurę punktów, które łączymy w siatkę trójkątów - im mniejsze trójkąty tym bardziej szczegółowy będzie Państwa model. Siatki pozwalają na bardzo dokładne odwzorowanie geometrii z możliwością zachowania kolorów i tekstury obiektów. Są przede wszystkim stosowane przy digitalizacji złożonych nieregularnych powierzchni (odkrywki w kopalniach, stanowiska archeologiczne i in.).

SKANOWANIE 3D I FOTOGRAMETRIA

Dokumentacja 2D CAD

Rzuty, przekroje i elewacje generujemy z pozyskanej ze skanowania 3D oraz nalotów fotogrametrycznych chmury punktów. Pod kątem dokładności powstała w ten sposób dokumentacja ma ogromną przewagę nad tą wykonaną na bazie tradycyjnych pomiarów. Polecamy ją klientom, którzy prowadzą inwestycje na obiektach, które są bogate w detale i zdobienia lub do których dostęp jest ograniczony.

SKANOWANIE 3D I FOTOGRAMETRIA

Modele 3D CAD

Wykonujemy modele 3D CAD na różnym poziomie szczegółowość (LOD) zależnym od Państwa oczekiwań. Podstawą naszych opracowań jest chmura punktów pochodząca ze skanowania 3D i nalotu fotogrametrycznego.

SKANOWANIE 3D I FOTOGRAMETRIA

Modele BIM

Nasze modele BIM są kompletne w swojej strukturze – zawierają elementy wielu branż (architektonicznej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz przeciwpożarowej). Efektem jest znacznie lepsza kooperacja specjalistów różnych dziedzin. W zależności od Państwa potrzeb dobieramy odpowiednią metodykę oraz poziom szczegółowości, aby zmaksymalizować efektywność pracy.

SKANOWANIE 3D I FOTOGRAMETRIA

Ortofotomapy

W oparciu o zdjęcia wykonane z drona opracowujemy ortofotomapy, czyli mapy fotograficzne posiadające wszystkie cechy charakterystyczne dla standardowych map - zachowane proporcje, określoną skalę i układ współrzędnych. W naszych realizacjach rozdzielczość piksela terenowego wynosi nawet 1 cm, co pozwala na identyfikowanie nawet bardzo drobnych elementów infrastruktury.

SKANOWANIE 3D I FOTOGRAMETRIA

NMT i NMPT

NMT jest numeryczną reprezentacją terenu pozwalającą określić wysokość dowolnego punktu i odtworzyć morfologię powierzchni. NMPT to model uzupełniony o elementy naturalne i antropogeniczne wystające nad powierzchnię. NMT i NMPT opracowujemy w oparciu o zdjęcia z drona. Nasi Klienci wykorzystują takie opracowania m.in. w projektowaniu prac budowlanych, modelowaniu zjawisk powodziowych czy wyznaczaniu objętości składowisk i hałd.

SKANOWANIE 3D I FOTOGRAMETRIA

Wirtualne spacery

Wirtualne spacery powstają przy okazji skanowania laserowego jako produkt dodatkowy lub na wyłączne zamówienie z użyciem specjalnej kamery. Użytkownik porusza się w przestrzeni cyfrowej obiektu przy pomocy myszy i klawiatury. Wirtualne spacery otwierane są przy pomocy aplikacji, którą załączymy do opracowania.

_ poziomy
szczegółowości.

Zdefiniowanie zakresu szczegółowości oraz informacji zawartych w modelu to niezwykle ważny, a przede wszystkim podstawowy etap pracy, który należy określić przed jej rozpoczęciem. Każdy z uczestników projektu może mieć inne priorytety czy wymagania dotyczące modelowanych elementów. Na etapie projektowania poziomy szczegółowości mogą różnić się w zależności od branży, czy charakteru opracowania. By łatwiej było się porozumieć w zakresie określenia wymagań dotyczących zawartości opracowania używa się poziomów szczegółowości modelowania BIM.

 

Chmura punktów


POZIOM LOD1
– Model koncepcyjny/ bryłowy

Model koncepcyjny, w którym przedstawiona jest bryła obiektu oraz podstawowe parametry takie jak: powierzchnia, wysokość, objętość, położenie czy orientacja. Budynek oraz jego elementy modelowane jako proste figury płaskie lub przestrzenne (walce, koła, prostokąty, prostopadłościany).

 

POZIOM LOD2
– Modelowanie ogólne

Modelowanie ogólne zawiera najważniejsze elementy konstrukcyjne obiektu z minimalnym poziomem detali, które będą umożliwiać jego identyfikację. Wyniki tego modelowania wspierają proces projektowania danego obiektu. Na przykładzie budynku będzie zawierać: elementy zawarte w LOD1 oraz stropy, słupy, belki, otwory na drzwi i okna. Każdy z tych elementów przedstawiony w trzech wymiarach. Dołączane są uogólnione informacje o typie materiału.

 

POZIOM LOD3
– Uproszczone modelowanie architektoniczne

Uproszczone modelowanie architektoniczne zawiera elementy konstrukcyjne wraz z podstawowymi detalami architektonicznymi. Na przykładzie budynku będzie przedstawiać: elementy zawarte w LOD 1 i LOD2 oraz parapety, grzejniki, elementy instalacyjne, framugi drzwi, czy listwy przyokienne itp. Dołączane są uogólnione informacje o typie materiału.

 

POZIOM LOD4
– Szczegółowe modelowanie architektoniczne

Modelowaniem objęte są wszystkie elementy architektoniczne, od elementów instalacji po zagospodarowanie całego pomieszczenia: szczegóły na sufitach, umeblowanie, elementy ozdobne np. ramy okiennej itp. Oprócz wymodelowanego obiektu z odpowiednią szczegółowością, dołączane są informacje niegeometryczne tych elementów.

 

 

Zobacz jak pracujemy, sprawdź nasze realizacje. Wykonujemy prace na najwyższym poziomie, szybko i w konkurencyjnych cenach.

REALIZACJE

więcej na naszym instagramie