_realizacje

Bilans mas ziemnych

Celem opracowania było wykonanie bilansu mas ziemnych w taki sposób, aby zapewnić najbardziej ekonomiczną realizację inwestycji. Na podstawie bilansu wypłaszczone teren, z uwzględnieniem jednostopniowego nachylenia w dwóch kierunkach.

Bazą dla opracowania był nalot fotogrametryczny, który wykonaliśmy dronem DJI Phantom 4 RTK. W oparciu o jego produkty wygenerowaliśmy chmurę punktów, wykonaliśmy ortofotomapę oraz opracowaliśmy numeryczny model teren – na ich podstawie mogliśmy wykonać potrzebne analizy.

Klient otrzymał:
– sprawne i szybkie opracowanie bilansu mas ziemnych
– pełen obraz rzeźby terenu odzwierciedlający wszystkie nieregularności powierzchni, kształtów, co wpływa znacząco na dokładność opracowania
– na podstawie wygenerowanych produktów informację o wysokości w dowolnym układzie współrzędnym oraz w dowolnym miejscu opracowania
– różnego rodzaju analizy, w zależności od jego potrzeb