_realizacje

Bilans mas ziemnych

Celem opracowania było wykonanie bilansu mas ziemnych w taki sposób, aby zapewnić najbardziej ekonomiczną realizację inwestycji. Na podstawie bilansu wyrównać teren, z uwzględnieniem jednostopniowego nachylenia w dwóch kierunkach.

Bazą dla opracowania był nalot fotogrametryczny, który wykonaliśmy dronem DJI Phantom 4 RTK. W oparciu o jego produkty wygenerowaliśmy chmurę punktów, opracowaliśmy Numeryczny Model Terenu oraz ortofotomapę – na ich podstawie mogliśmy wykonać potrzebne analizy.

 

Klient otrzymał:

☑️ sprawnie i szybko opracowany bilans mas ziemnych
☑️ pełen obraz rzeźby terenu odzwierciedlający wszystkie nieregularności powierzchni, kształtów, co wpływa znacząco na dokładność opracowania
☑️ na podstawie wygenerowanych produktów informację o wysokości w dowolnym układzie współrzędnym oraz w dowolnym miejscu opracowania
☑️ różnego rodzaju analizy, w zależności od jego potrzeb