_realizacje

Opracowanie kompletu dokumentacji terenu pod inwestycję (chmura punktów, model mesh, mapa hybrydowa (ortofotomapa + mdcp)

Celem opracowanie było wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu pod budowę inwestycji. Tutaj pozwoliliśmy sobie wykonać dla naszego Klienta tzw. hybrydę – czyli mapę cyfrową zawierającą różne elementy zagospodarowania przestrzennego, które standardowo znajdują się na mapach do celów projektowych wraz z podkładem ortofotomapy.

Ortofotomapa została wykonana na podstawie zdjęć z naziemnego statku bezzałogowego DJI Phantom 4 RTK. Jest to świetne rozwiązanie, szczególnie w przypadku, kiedy na budowie nie jesteśmy w stanie dostać się w każde miejsce. Ortofotomapa daje obraz rzeczywisty 2D, na konkretny dzień i porę, w rzucie ortogonalnym miejsca objętego zainteresowaniem. Może okazać się to przydatne w samym projektowaniu czy planowaniu przestrzennym.

Przy okazji został stworzony model mesh, czyli model składający się z siatki trójkątów lub kwadratów, w tym przypadku z nałożoną, realistyczną teksturą. Jest to szybkie i sprawne opracowanie, którego oczywistą zaletą jest wizualizacja oraz realistyczne przedstawienie terenu pod planowaną inwestycję w rzucie 3D.