_realizacje

Skanowanie laserowe fragmentu elewacji Ministerstwa Finansów w Warszawie

Na podstawie chmury punktów pozyskanej w drodze skanowania  3D przygotowaliśmy zarówno obrys elewacji w postaci 2D jak i kompletny obraz 3D zawierający każdy istotny detal architektoniczny w trzech wymiarach. Model 3D dał pełną informację o geometrii, kształcie i wymiarach obiektu stanowiąc doskonały materiał wyjściowy dla bardziej zaawansowanych prac w środowiskach typu CAD, czy Revit.